Da er vi i gang! Brømnes gård har blitt godkjent av Matmerk til å bli en Inn På Tunet- tilbyder!

Det vil si at vi ønsker å bruke gården vår som en ressurs for skoleelever/ ungdommer som trenger et avbrekk i hverdagen. Det kan være arbeidstrening eller språktrening. Vi tar også imot besøk av grupper/ barnehager/ klasser ved interesse.