Åge Andre utfører ulike entreprenørtjenester:

  • Brøyting og snørydding.
  • Slåttehjelp: Raking, rundballepakking.
  • Jordarbeid: Spredning av tørr- og blautgjødsel, pløying, harving, tromling, såing og sprøyting.
  • Beitepussing.
  • Masseflytting og graving.
  • Trefelling av vanskelige trær, samt rydding av buskas og jordkanter.

Ta kontakt på 975 03 483 for befaring og pris!