På Brømnes gård har vi mange dyr! Vi har 7500 frittgående høner, 25 ammekyr + kalver, 40 sauer + lam, en katt og en hund.