Brømnes gård er godkjent av Matmerk som Inn På Tunet- tilbyder.


Inn På Tunet Brømnes tar imot skoleelever som trenger et avbrekk fra den ordinære opplæringen i klassen, ungdommer eller voksne som trenger arbeidstrening.

Vi har en agronom og en pedagog på gården som skreddersyr et opplegg som passer for den enkelte brukeren.

Vi har mange ulike arenaer i vårt Inn På Tunet tilbud eventuelle brukerne kan ta del i:

  • De ulike gårdsbygningene; Stelle dyra, plukke egg.
  • Skogen; Hugge trær, gå tur, brenne bål, høste.
  • Kjøkkenhage; Så, plante, stelle og høste.
  • Gapahuk i nærheten av vedplass; Brenne bål, sosialt samlingspunkt, sekke ved.
  • Verksted; mekke på maskiner og snekre ulike prosjekt.
  • Innmark; stelle jorder, jordkanter, sette opp og ta ned gjerde. 
  • Varmestue

Ta kontakt med Katarina Ødegaard for nærmere informasjon. tlf: 93410439. Mail: Katarina.odegaard@innpatunet.no